Hospodyně na plný/zkrácený úvazek

Definice - hospodyně na částečný a plný úvazek

Hospodyně je obecně považována za práci na částečný úvazek, pokud u jednoho klienta pracuje méně než 30 hodin týdně. Hospodyně na částečný úvazek budou mít obvykle více klientů, protože budou muset pracovat s různými rodinami a domovy, aby měli plat podobný jako u plného úvazku. Mívají také o něco vyšší hodinovou sazbu, protože musí brát v úvahu cestování za klienty.

Hospodyně na plný úvazek budou obvykle pracovat pouze pro jednu rodinu (i když za určitých okolností mohou přijmout ad hoc flexi práci mimo stanovené hodiny) a jejich hodiny budou vyšší než 40 hodin týdně. Hospodyně na plný úvazek mohou i žít s rodinou. 

Zminujeme základní oblasti, které jsou důležité pro rozhodnutí, jakou hospodyni hledáte:

Velikost nemovitosti

Velikost nemovitosti je velká proměnná pro rozhodování, zda potřebujete hospodyni na plný nebo částečný úvazek. Pokud dotyčná nemovitost není vaším hlavním bydlištěm, je pravděpodobné, že budete možná potřebovat pouze hospodyni na částečný úvazek. Pokud však pravidelně používáte tuto malou nemovitost, pak bude provoz, prach a špína podstatně vyšší, než když ji používáte příležitostně, což může vyžadovat hospodyni na plný úvazek.

Obecně platí, že pokud má nemovitost 3 ložnice nebo méně a je využívána jako vedlejší bydlení nebo jen zřídka, postačí hospodyně na částečný úvazek. Pokud má objekt 3 ložnice a více, nebo je primárním bydlištěm, měli byste zvážit možnost mít hospodyniřku na plný úvazek. Je důležité pamatovat na rozdíl mezi uklízečkou a hospodyní. Uvědomte si, že pro pomocníka v domácnosti, aby správně vykonával svou práci a "udržoval si dům", potřebuje čas na důkladnou práci.

Velikost rodiny

Navazující na velikost nemovitosti. Hlavní bydliště pro muže nebo ženy může vyžadovat hospodyni na částečný úvazek, pouze pokud žijí sami, nemají děti ani domácí mazlíčky a mají občasné hosty. Jak již bylo řečeno, pokud žijete v nemovitosti s 10 ložnicemi, je pravděpodobné, že budete potřebovat hospodyni na plný úvazek, abyste zajistili větrání a udržovali místnosti svěží bez ohledu na použití.

U rodinného domu s dětmi nebo domácími mazlíčky je více než pravděpodobné, že bude vyžadována hospodyně na plný úvazek. Bez ohledu na využití nemovitosti je třeba se o ni náležitě starat. 

Životní styl

Váš životní styl ovlivní vaši potřebu hospodyně na plný nebo částečný úvazek. Setkávání, pořádání večeří, oslavy a přijímání hostů do svého domova je mnohem větší provoz ve Vaší nemovitosti, a proto je zapotřebí většího úklidu.

Pokud máte hosty pravidelně, bude nutné po každé připravit pokoje pro hosty a vše potřebné pro jejich příjezd. Hospodyně by měla vždy pracovat na úrovni vašeho vkusu. Pokud stejně jako většina klientů očekáváte, že váš domov bude prezentován v nejlepším světle, potřebuje hospodyně čas na úklid a přípravu Vaší nemovitosti tak, aby se všichni dotyční citili dobře a bezpečně.

Další povinnosti

Chcete-li si usnadnit život, můžete požádat hospodyni, aby vykonávala další úkoly mimo úklid. Mezi ně patří péče o domácí mazlíčky (např. Procházky se psy), vaření nebo dokonce péče o děti. Buďte však opatrní - čím více úkolů od své hospodyně požadujete, tím více času bude potřebovat k zajištění toho, aby byl dům udržován na nejvyšší úrovni. Pečlivě zvažte další povinnosti a pokud jsou klíčovou součástí dané role, zvažte hospodyni na plný úvazek. Je pravděpodobné, že během pracovního týdne bbude potřeba zajistit danou domácnost podle nejvyšších standardů a správné plnění svých dalších povinností.

Může to být složité rozhodnutí, zda požadujete hospodyni na zkrácený nebo na plný úvazek. Nejlepší způsob, jak začít plánovat svůj rodinný a pracovní čas, je jasně vymezit povinnosti, které má hospodyně vykonávat, a poté jaký standard má být vytyčen pro dokončení všech jejích povinností. To vám pomůže mít jasnou představu. Pokud si stále nejste jisti, můžete nám kdykoli zavolat - radíme klientům každý den a jsme tu pro Vás, abychom podpořili Váše rozhodnutí a zjednodušení Vašeho každodenního života.